Download Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400: by Autori Vari PDF

By Autori Vari

l. a. publicació que ara presentem parteix d’una intenció molt clara: poder demostrar que l. a. Corona d’Aragó, i de manera molt especial l’àmbit català, visqué cap a 1400 un període de gran plenitud creativa durant el qual predominaren les relacions de los angeles Corona amb els territoris de l’Europa septentrional, tot mantenint els contactes amb Itàlia i altres indrets de l. a. Mediterrània. Les factors d’aquest canvi foren diverses consistent withò varen tenir molt de pes els interessos polítics, econòmics i també culturals, little toddlers ells afavorits consistent with avantatjoses aliances matrimonials. Alguns dels estudis posen l’èmfasi en los angeles descoberta de noms d’artistes que evoquen un origen septentrional, bé sigui francès, flamenc, alemany o anglès, tot i que sovint no n’hàgim conservat les obres. D’altres deixen constància dels viatges, documentats o suposats, que pogueren fer alguns artistes autòctons cap als territoris del nord. En alguns casos, el desconeixement de les autories no ha estat obstacle consistent with a poder valorar l. a. novetat i el caràcter internacional de les obres que sortosament sí ens han arribat. De vegades, els artistes forans s’estigueren només de pas a l. a. Corona d’Aragó i l. a. seva petjada degué ser fugaç, in step withò també es té constància dels que s’hi establiren durant molt de temps, fet que va propiciar tota mena de profunds intercanvis. Totes aquestes circumstàncies van contribuir a bastir un dels períodes més fructífers i internacionals de l’art gòtic català.

Show description

Read or Download Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400: Circulació de mestres, obres i models artístics (Catalan Edition) PDF

Best european history books

Citizenship and Wars: France in Turmoil 1870-1871

The early years of democracy in France have been marked by means of a society divided through civil warfare, type conflict and violent clash. Citizenship and Wars explores the concept that of citizenship in a time of social and political upheaval, and considers what the clash intended for citizen-soldiers, ladies, kids and the aged.

The Battle for Cork: Ireland's Civil War (Mercier Military History of the Irish Civil War)

By means of the 6th week of the Irish Civil conflict in 1922, all eyes became to Cork, because the nationwide military readied its climactic assault at the 'rebel capital'. At 2 a. m. on a financial institution vacation Monday, Emmet Dalton and 450 infantrymen of the nationwide military landed at Passage West, in a single of the main well-known shock assaults in Irish army heritage.

Heroes and Romans in Twelfth-Century Byzantium

Nikephoros Bryennios' heritage of the Byzantine Empire within the 1070s is a narrative of civil conflict and aristocratic uprising in the middle of the Turkish conquest of Anatolia. generally remembered because the passive and unambitious husband of Princess Anna Komnene (author of the Alexiad), Bryennios is printed as a talented writer whose background attracts on cultural thoughts of classical Roman honor and correct masculinity to judge the politicians of the 1070s and implicitly to exhort his twelfth-century contemporaries to honorable habit.

Circles on the Mountain: Bosnian Women in the Twenty-First Century

This publication combines scholarly learn with first-person interviews to ascertain the present country of girls in Bosnia 20 years after the Balkan War—their emotional restoration, their fiscal scenario, and their clients for the longer term. It describes how of the worst concerns affecting Bosnian girls at the present time are household violence and trafficking.

Extra resources for Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400: Circulació de mestres, obres i models artístics (Catalan Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.99 of 5 – based on 38 votes